KobiPC Ansiklopedi


Kobi PC Ansiklopedi

Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın

Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | TÜMÜ

5

5651 Loglama

 

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

 

 

Etiketler:

A

Antivirüs

Antivirüs yazılımı kötü amaçlı yazılımları engellemek, tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan bilgisayar yazılımıdır. 


B

Bilgisayar

Donanım, işletim sistemi ve yazılımdan oluşan, günlük hayatımızı kolaylaştıran cihaz


bilişim

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

D

Donanım

Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Sanallaştırma sayesinde birden fazla bilgisayarmış gibi kullanılabilir


Dosya Paylaşımı

Ortak olarak güncellenmesi gereken dosyalara aynı anda ulaşabilmek güncelleme yapabilmekE

e-posta

Elektronik olarak internet üzerinden gönderilen yazılar


empati

Aynı duyguları paylaşma


G

Güvenlik Duvarı

Güvenlik Duvarı, bir kuruluşun önceden belirlenmiş güvenlik ilkelerine dayalı olarak gelen ve giden ağ trafiğini izleyen ve filtreleyen bir cihazdır. Güvenlik duvarı, özel bir dahili ağ ile genel İnternet arasında oturan engeldir. Güvenlik duvarının temel amacı, tehdit edici olmayan trafiğe izin vermek ve tehlikeli trafiği dışarıda tutmaktır.


I

iffet

1. isim Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, sililik.

2. isim Namus.


iletişim

1. isim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

2. isim, teknik Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon

İ

İnternet

İnternet, ağlar ve cihazlar arasında iletişim kurmak için İnternet protokol paketini (TCP/IP) kullanan, birbirine bağlı bilgisayar ağlarının küresel sistemidir. Geniş bir elektronik, kablosuz ve optik ağ teknolojileri dizisiyle birbirine bağlanan, yerelden küresele uzanan özel, kamu, akademik, işletme ve hükümet ağlarından oluşan bir ağlar ağıdır. İnternet, birbirine bağlı hipermetin belgeleri ve World Wide Web (WWW) uygulamaları, elektronik posta, telefon ve dosya paylaşımı gibi çok çeşitli bilgi kaynakları ve hizmetleri taşır.


İşletim sistemi

Bir bilgisayar donanımının kullanılabilmesini sağlayan ana yazılım  


K

Kimlik avı

Kimlik avı, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik saldırı yöntemleridir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.kvkk.gov.tr/


komünikasyon


N

namus

1. isim Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet

2. isim Dürüstlük, doğruluk


R

rehine

Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutak:


Risk Yönetimi

Risklerin, önlenebilmesi için gerekli maliyet ile, gerçekleşmesi halinde oluşacak zararların maliyetinin değerlendirilerek, en uygun maliyetli önlemin alınması bilimidir. S

Sanallaştırma

Aynı donanım içinde birden fazla işletim sistemi kurularak, tek bir donanımın birden fazla bilgisayarmış gibi çalışmasını sağlayan teknoloji


sili

1. isim Kilim, yünden dokunmuş yaygı.

2. sıfat Arı, temiz.

3. sıfat, mecaz iffetli.


Spam

Spam, toplu olarak gönderilen her türlü istenmeyen dijital iletişimdir. Spam genellikle e-posta yoluyla gönderilir, ancak kısa mesajlar, telefon görüşmeleri veya sosyal medya yoluyla da dağıtılabilir.


T

Telefon santrali

Bieden fazla telefon hattının bağlandığı, ofis içi telefon görüşmelerinin dahili numara ile aranmasını sağlayan sistem


W

Web Portal

Sadece statik internet sitesi olmayan, içerdiği her türlü bilgiyi, üyelerin erişim yetkilerine göre gösteren internet sitesidir, örnek kobipc.com

 

 

Etiketler:

Y

Yazılım

Bilgisayar donanımının içinde çalışan, İşletim sistemi de dahil olmak üzere her türlü uygulamaya denir

Etiketler:

Yük Dengeleyici

Bir yük dengeleyici, sunucularınızın önünde oturan ve istemci isteklerini, hızı ve kapasite kullanımını en üst düzeye çıkaracak şekilde yerine getirebilecek tüm sunucular arasında yönlendiren bir "trafik polisi" görevi görür ve hiç bir sunucunun fazla çalıştırılmamasını sağlar.